گواهینامه

jh

محصولات مارک معروف فوجیان

hf

پرداخت مالیات در سال 2018 بیش از 5 میلیون یوان است

q

علامت تجاری معروف استان فوجیان

英文版ISO9001质量管理体系认证证书1

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 : 2015

qw

گواهینامه سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی SA8000 : 2014

ngg

رتبه بندی اعتبار شرکت سازمانی اعتباری AAA

j

رعایت قرارداد و واحد قابل اعتماد توسط دولت فوجیان برای صنعت و تجارت

egr

گواهی جایزه CF

英文版ISO14001环境管理体系认证证书1

گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001 : 2015

英文版ISO45001职业健康安全管理体系认证证书1

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001 : 2018

售后服务认证换证英文版1

گواهینامه خدمات پس از فروش